top of page

We houden ons als geregistreerde psychotherapeuten aan alle relevante wet- en regelgeving, en een beroepscode.

We zijn wettelijk verplicht je dossier 20 jaar te bewaren. De WGBO geeft je het recht op inzage in je dossier en vernietiging van je dossier (na afloop van je behandeling). Je kunt een dergelijk verzoek schriftelijk indienen. 

De AVG schrijft voor hoe we zorgvuldig met privacy informatie dienen om te gaan. We hebben hierover een privacystatement opgesteld.

We voldoen aan de verplichting voor een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van te downloaden

KLACHTEN

Mocht je ontevreden zijn, dan kun je dit het beste met je behandelaar bespreken. Komen jullie er niet uit of ligt het te gevoelig, dan kun je bij de andere behandelaar van deze praktijk terecht om mee te denken. Bij ernstige klachten of wanneer bovenstaande niet voldoende geholpen heeft, kun je je richten tot de LVVP, de beroepsvereniging waarbij we zijn aangesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de LVVP.

bottom of page