top of page

Kosten en vergoedingen

Wil je in aanmerking komen voor 100% vergoeding van de behandeling vraag je huisarts dan om een verwijsbrief. Hou er wel rekening mee dat er geen vergoeding is voor je eigen risico. In die brief staat dan voor welke vorm van zorg je huisarts je doorverwijst. Op dit briefje moet minimaal staan: uw naam, die van de arts en de mededeling ‘verwijzing naar de Basis Geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) of gespecialiseerde GGZ’.

Er moet altijd een verwijzing zijn van de (huis)arts, om voor zorg binnen de GGZ in aanmerking te komen

Basis GGZ

De huisarts zal je doorverwijzen naar de Basis GGZ als er o.a. een vermoeden bestaat van een DSM-stoornis. Dat is een klacht in het handboek waarin alle psychisch klachten staan. De ernst van de klacht en de verwachte duur van de behandeling zullen de doorslag geven of je hiervoor een verwijzing krijgt. Er kan verwezen worden voor kort, middel of lange zorgtrajecten. Gedurende die periode wordt je zorg vergoed.

Gespecialiseerde GGZ

Er wordt verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ als er een vermoeden bestaan van een DSM-stoornis. Dat is een klacht in het handboek waarin alle psychisch klachten staan. De ernst van de klacht en de verwachte duur van de behandeling zullen ook hier de doorslag geven of je hiervoor een verwijzing krijgt.

Bij een traject binnen de Gespecialiseerde GGZ kan er sprake zijn van hogere complexiteit van de klachten of er wordt verwacht dat de behandelduur wat langer zal zijn. De behandeling wordt gedurende de gehele behandelperiode vergoed. Dus ook als deze behandeling langer dan een jaar is.

Beiden vormen van zorg worden vergoed door je zorgverzekering, indien er sprake is van gecontracteerde aanbieder. De praktijk heeft contracten met de meeste verzekeraars.

Is er een contract met jouw zorgverzekeraar dan krijg je geen rekening, 100% vergoeding en wordt alles rechtstreeks met jouw verzekeraar geregeld. Hou wel rekening met het voor alle medische kosten geldende eigen risico.

Ben je verzekerd bij een kleine maatschappij ga dan zelf even na of zij een contract hebben met met ons. Heeft je zorgverzekeraar geen contract met ons dan krijg je van ons na afloop van de behandeling (of na 1 behandeljaar) een rekening van het totale bedrag die je zelf bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Hoeveel je eigen kosten dan zijn varieert dan tussen 25 en 50 % van het totale bedrag. Hoeveel de rekening precies bedraagt wordt door uw zorgverzekeraar achteraf bepaald en is o.a. afhankelijk van aantal behandelingen.

Algemene voorwaarden behandeling

Bij afzegging van je afspraak binnen 24 uur voor het gesprek wordt 45 euro in rekening gebracht. Wij kunnen dan namelijk geen andere cliënt inplannen en kunnen het niet declareren bij de zorgverzekering. Je kunt je telefonisch en via de mail afmelden.

bottom of page