top of page

De behandelingen

Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de behandeling wordt gekeken hoe we de therapievormen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op je hulpvraag. Hieronder beschrijf ik een aantal behandelvormen:

Cognitief gedragsmatige psychotherapie

Voor sommige klachten, zoals angsten, overmatig piekeren en depressie, werkt cognitieve gedragstherapie het beste. Dit is een therapievorm waarin je anders leert denken en meer stil leert staan bij hoe je naar jezelf kijkt. Door op een nieuwe manier te kijken naar situaties, krijgen deze een andere betekenis en kun je er op een andere manier mee leren omgaan. Zowel je denkpatroon als je gedrag verandert waardoor je uit een negatieve spiraal komt en positiever naar jezelf gaat kijken.

Het brein in evenwicht

Ervaar je al langere tijd klachten van bijvoorbeeld spanning, stress of angst in jouw leven? Heb je last van onverklaarbare fysieke klachten? Of heb je wel eens het gevoel dat je altijd op scherp staat? Dan is je zenuwstelsel mogelijk overactief.

Voel je de wens om deze situatie van stress en spanning te doorbreken en je niet helpende gewoontes echt te doorbreken? Lees dan zeker verder op de pagina je brein in evenwicht´ want dan is onze training

echt iets voor jou.

 

EMDR

Voor niet goed verwerkte ervaringen (zowel recent als uit de jeugd) werkt EMDR goed. Dit is een techniek waarbij de cliënt(e) de nare gebeurtenis in gedachten houdt, terwijl er tegelijk een afleidende activiteit wordt aangeboden waardoor de spanning sterk afneemt. De nare gebeurtenis verliest zo snel zijn emotionele lading. 

Inzichtgevende psychotherapie (psychodynamisch)

Deze therapie biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken, te verwerken en te accepteren. Je leert hoe emoties vanuit eerdere vervelende ervaringen invloed hebben op je functioneren in het hier en nu. Je leert de lading van die emoties loslaten. Hierdoor verandert je kijk op jezelf en de wereld en ervaar je welk gedrag beter bij je past.

Oplossingsgerichte therapie

Dit is een methode die voor bijna alle klachten gebruikt kan worden. Uitgangspunt is het idee dat de cliënt meestal zelf de oplossingen wel in zich heeft waarbij de therapeut helpt om deze te vinden en te gebruiken. 

Niet tevreden over de behandeling? Je kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure:

Hopelijk is er inmiddels voldoende veiligheid en ruimte om niet met je twijfels rond te blijven lopen maar ze met mij te bespreken. Dat bevordert je behandeling en maakt dat je zo kort mogelijk met een rotgevoel blijft rondlopen. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden en helpt het ons beiden om het contact verder beter te laten verlopen.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling

Wanneer je een klacht heeft over uw therapie dan kun je contact opnemen met de coördinator van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (de NVVP).

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcolleges

U kunt een klacht over een geregistreerde psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen - of het nalaten daarvan - door de psychotherapeut zich heeft voorgedaan. Het adres van het Tuchtcollega in deze regio is: Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, Keizersgracht 5, Postbus 62, 5600 AB te Eindhoven, tel. 040-2328599.

Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorgkunnen u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)

Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht

Telefoon: 030 - 2661661

bottom of page